Drony z Česka by mohly hlídat hranici Unie - Novinky.cz

  • Tomáš Volf |
  • Technology |
  • Novinky.cz |
  • 06-24-2022 |
  • 39

eské velvyslanectví v Helsinkách pomohlo firmu pedstavit a letos v kvtnu probhla návtva finské delegace v sídle Primoco, kde spolenost demonstrovala schopnosti jejich letounu One 150 v nepízniv

Loading Comments...