❤️ Discounts up to 25% off  on Cold Calling use promo code 12SD012

Úřad pro jadernou bezpečnost: Při úniku ze Záporoží by byla opatření nutná stovky kilometrů daleko - Novinky.cz

  • Jaroslav Soukup |
  • Technology |
  • Novinky.cz |
  • 08-16-2022 |
  • 49

Radianí situace v okolí elektrárny, v jejím areálu opakovan dochází ke stelb a explozím, zstává normální. Jak SÚJB nicmén pipustil, e vzhledem k poínání ruských jednotek je namíst

Loading Comments...