Tisíce firem budou muset zavést kyberbezpečnostní opatření - Novinky.cz

  • ČTK |
  • Technology |
  • Novinky.cz |
  • 06-23-2022 |
  • 43

Rozíení povinnosti pijmout opatení v kybernetické bezpenosti zavádí návrh evropské smrnice o kybernetické bezpenosti NIS2. Mla by být pijata letos na podzim a esko jí potom bude muset trans

Loading Comments...