❤️ Discounts up to 25% off  on Cold Calling use promo code 12SD012

Stát prověří, zda dodavatelé energií vyměřují lidem odpovídající zálohy - Novinky.cz

  • Dominika Jeřábková |
  • Technology |
  • Novinky.cz |
  • 08-17-2022 |
  • 39

Ministerstvo prmyslu a obchodu dostalo za úkol provit, zda zálohy, které jednotliví dodavatelé energií vymují zákazníkm, odpovídají oekávané spoteb a cen energií, a zda nejsou ze strany

Loading Comments...