❤️ Discounts up to 25% off  on Cold Calling use promo code 12SD012

Nad kompaktními disky se po čtyřech dekádách stahují mračna - Novinky.cz

  • Miloslav Fišer |
  • Technology |
  • Novinky.cz |
  • 08-17-2022 |
  • 36

Na konci roku 1982 byly první cédéka a CD pehrávae dostupné nejprve jen v Japonsku. V Evrop ve specializovaných obchodech pak na jae 1983. Ve bylo doprovázeno znanými rozpaky. Zastánci klasi

Loading Comments...