❤️ Discounts up to 25% off  on Cold Calling use promo code 12SD012

WhatsApp oznámil řadu změn. Uživatelům pomůžou vyhýbat se lidem | TN.cz - TN.cz

  • Kryštof Duda |
  • Technology |
  • Nova.cz |
  • 08-10-2022 |
  • 31

Uivatele aplikace WhatsApp eká v blízké dob celá ada zmn. Ty jim mají pomoci chránit své soukromí. Mezi nové funkce patí napíklad monost uívat aplikaci bez toho, aby ostatní vidli, e jste

Loading Comments...