Archeologové objevili na Chomutovsku hrob náčelníka a jeho zvířat z období stěhování národů - ceskatelevize.cz/ct24

  • |
  • Technology |
  • Ceskatelevize.cz |
  • 05-24-2022 |
  • 49

Dvojici koských koster z období sthování národ archeologové objevili náhodou, bhem przkumu ped stavbou nových rodinných dom. Nejzajímavjí jsou nálezy celkem sedmi hrob. Nejbohatí je hrob

Loading Comments...